V8매니아 로고
V8 Mania 자료실 커뮤니티 오픈마켓

자유게시판

자유롭게 의견을 나누세요

Home > 커뮤니티 > 자유게시판

흔한 지구멸망 디스토피아 설정 자유게시판 -카마로ss동호회

흔한 지구멸망 디스토피아 설정

김도영(SunShine)  |  조회수 :27  |  2024-06-11 (10:43)

988613167_J5ej9Tvr_6aXWbERmwLUOIPMq.jpg  • 김상필(서해) | 2024-06-11 11:48
어........ 우리가 다한 내용인데.....
근대 어찌 보면 디스토피아 맞을수두요
출란율 0에 ㅎㅎㅎㅎㅎ
  • 박준섭(RSM) | 2024-06-11 16:27
미국인이라면 가능한 상상 ㅋㅋㅋ 중국도 가능하겠네요 ㅋㅋㅋ
번호 제목 작성자 등록일 조회수
13154 2024.6.13.출석부  [2]
김태현(젊은오빠) I 2024-06-13 (00:00) I 조회: 11
김태현(젊은오빠) 2024-06-13 (00:00) 11
13153 드래기 사용자에게 희소식  [1]
김도영(SunShine) I 2024-06-12 (16:28) I 조회: 17
김도영(SunShine) 2024-06-12 (16:28) 17
13152 말이짧으면 가격이 올라가는 카페  [2]
김도영(SunShine) I 2024-06-12 (16:27) I 조회: 18
김도영(SunShine) 2024-06-12 (16:27) 18
13151 2024.6.12.출석부  [5]
김태현(젊은오빠) I 2024-06-12 (00:00) I 조회: 25
김태현(젊은오빠) 2024-06-12 (00:00) 25
13150 일본에서 이름으로 웃음거리가 된 한국인들  [2]
김도영(SunShine) I 2024-06-11 (10:43) I 조회: 34
김도영(SunShine) 2024-06-11 (10:43) 34
13149 흔한 지구멸망 디스토피아 설정  [2]
김도영(SunShine) I 2024-06-11 (10:43) I 조회: 28
김도영(SunShine) 2024-06-11 (10:43) 28
13148 2024.6.11.출석부  [5]
김태현(젊은오빠) I 2024-06-11 (00:00) I 조회: 45
김태현(젊은오빠) 2024-06-11 (00:00) 45
13147 두바이 거지  [2]
김도영(SunShine) I 2024-06-10 (16:54) I 조회: 54
김도영(SunShine) 2024-06-10 (16:54) 54
13146 냥이 사과문  [1]
김도영(SunShine) I 2024-06-10 (16:54) I 조회: 39
김도영(SunShine) 2024-06-10 (16:54) 39
13145 2024.6.10.출석부  [5]
김태현(젊은오빠) I 2024-06-10 (00:00) I 조회: 46
김태현(젊은오빠) 2024-06-10 (00:00) 46
13144 맛저녁하세요~~  [1]
김도영(SunShine) I 2024-06-09 (17:47) I 조회: 43
김도영(SunShine) 2024-06-09 (17:47) 43
13143 제가 주말에 집에만 있는 이유...  [2]
김상필(서해) I 2024-06-09 (11:52) I 조회: 59
김상필(서해) 2024-06-09 (11:52) 59
13142 2024.6.9.출석부  [3]
김태현(젊은오빠) I 2024-06-09 (00:00) I 조회: 41
김태현(젊은오빠) 2024-06-09 (00:00) 41
13141 포천으로 글램핑 왔습니다 ㅎㅎ  [1]
김도영(SunShine) I 2024-06-08 (20:41) I 조회: 56
김도영(SunShine) 2024-06-08 (20:41) 56
13140 비 내린 다음날엔 ....  [2]
김상필(서해) I 2024-06-08 (19:28) I 조회: 48
김상필(서해) 2024-06-08 (19:28) 48
13139 2024.6.8.출석부  [2]
김태현(젊은오빠) I 2024-06-08 (00:00) I 조회: 49
김태현(젊은오빠) 2024-06-08 (00:00) 49
13138 금요일 산책  [2]
김상필(서해) I 2024-06-07 (18:15) I 조회: 72
김상필(서해) 2024-06-07 (18:15) 72
13137 기자 참교육 ㅎㅎ  [1]
김도영(SunShine) I 2024-06-07 (17:07) I 조회: 57
김도영(SunShine) 2024-06-07 (17:07) 57
13136 현충일 날이 너무 좋네요 ^^  [2]
김상필(서해) I 2024-06-07 (00:56) I 조회: 62
김상필(서해) 2024-06-07 (00:56) 62
13135 2024.6.7.출석부  [2]
김태현(젊은오빠) I 2024-06-07 (00:00) I 조회: 53
김태현(젊은오빠) 2024-06-07 (00:00) 53